ارائه دهنده خدمات فنی و ‏مهندسی، مشاوره و ساخت سیستم‏های تصفیه آب، فاضلاب و پساب

Producer of water & waste water treatment

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

اکسیژن محلول در آب DO

کد مطلب : 132

اکسیژن محلول در آب DO

اکسیژن محلول در آب ،آب طبیعی به طور معمول حاوی مقادیری گاز اکسیژن است که...

اکسیژن محلول در آب DO

اکسیژن محلول در آب ،آب طبیعی به طور معمول حاوی مقادیری گاز اکسیژن است که منجر به گوارا و خوش طعم شدن آن می شود. تمام موجودات زنده برای انجام متابولیسم و تهیه انرژی جهت رشد و تولید مثل نیاز به اکسیژن به اشکال متفاوت دارند. تمام گازهای موجود در هوا به مقدارهای مختلف در آب محلولند. نیتروژن و اکسیژن به دلیل حلالیت کم در آب مورد توجه می باشند، زیرا با آب فعل و انفعال شیمیایی انجام نداده و حلالیت آن ها مستقیماً به فشار جزئی آن ها بستگی دارد.

حلالیت اکسیژن محلول در آب:

اکسیژن از گازهایی است که با آب واکنش نمی دهد بنابراین میزان انحلال آن تابعی از قانون هنری است. بالواقع انحلال اکسیژن در آب تابع فشار جزیی آن است.بیشترین میزان انحلال آن در کنار دریا و کمترین آن در ارتفاعات است.همچنین انحلال گاز اکسیژن در آب تابعی از دماست و با افزایش دما میزان انحلال اکسیژن در آب کاهش می یابد.به طور مثال . مقدار حلالیت اکسیژن اتمفسر در آب نسبتا خالص از 6.14 میلیگرم در لیتر در صفر درجه سانتیگراد تا 7 میلی گرم در لیتر در 35 درجه سانتیگراد تحت فشار 1 اتمسفر متفاوت است.

کمبود حلالیت اکسیژن در آب یکی از فاکتورهای اصلی است که ظرفیت تصفیه طبیعی آب را کاهش می دهد. چون در شرایطی که اکسیژن کم است باکتری های هوازی قادر به زنده ماندن و انجام عمل تصفیه نخواهند بود.لذا تصفیه فاضلاب ها قبل از ورود به رودخانه ها ضروری می گردد. در غیر این صورت میزان مواد آلی وارد شده به رودخانه ها در اثر تخلیه فاضلاب به آنها بیش از حد شده و به دنبال آن به دلیل انجام عمل تصفیه توسط باکتری های هوازی میزان اکسیژن محلول رودخانه بسیار پایین آمده تا جایی که برای حیات آبزیان مناسب نخواهد بود.

اهمیت اکسیژن محلول در آب:

• همانطور که اشاره شد در بحث تصفیه فاضلاب به روش بیولوزیکی برای فعالیت میکروارگانیسم های هوازی نیاز به اکسیژن وجود دارد.

• آزمایش اندازه گیری DO به عنوان آزمایش پایه ای برای اندازه گیری BOD مطرح می شود.

3-میزان خورندگی آب بستگی به میزان DO موجود در آب دارد.

اکسیژن محلول در خورندگی آب

اکسیژن محلول در آب یکی از دلایل اصلی خاصیت خورندگی آب می باشد، آهن و اکسیژن در تماس با آب ، تشکیل قطب‌های کاتد و آند را می‌دهند. آهن به عنوان آند عمل کرده ، به هیدروکسید فرو و سپس به هیدروکسید فریک و بعد از آن به اکسید آهن تبدیل می‌شود. با توجه به مشکلات متعددی که وجود اکسیژن در آبهای صنعتی (بویژه در آب جوشاورها) ایجاد می‌کند، حذف آن از آبهایی که استفاده صنعتی دارند، لازم است.

حذف اکسیژن محلول از آب

حذف از آب را معمولاً تجزیه هوازدایی می‌نامند که به روش فیزیکی و شیمیایی انجام می‌گیرد. در روش فیزیکی از دستگاه خاصی استفاده می‌شود که با استفاده از جریان متضاد آب و بخار داغ ، اکسیژن را از آب خارج می‌کند. پس از هوازدایی به روش فیزیکی برای تکمیل عملیات از روش شیمیایی استفاده می‌شود که به سه صورت انجام می‌گیرد:

• اضافه کردن سولفیت سدیم (با جذب اکسیژن به سولفات سدیم تبدیل می‌گردد)

• اضافه کردن هیدرازین

• استفاده از گاز در محیط قلیایی

روش های اندازه گیری اکسیژن محلول

برای سنجش میزان DO دو روش کلی وجود دارد:

1-روش وینکلر(یدومتری)

2-روش استفاده از الکترود غشایی

روش یدومتری یک شیوه حجم سنجی براساس خاصیت اکسیدکنندگی Doاست درصورتیکه الکترودهای غشایی عملشان مبتنی بر میزان نفوذ اکسیژن مولوکلی از غشا مورد استفاده می باشد. انتخاب روش کار بستگی به عوامل مداخله گر دقت و صحت مورد نظر و در بعضی مواقع سهولت و دیگر مقتضیات دارد.

عوامل مداخله کننده:

در اندازه گیری میزان DO عواملی وجود دارند که می توانند در نتیجه ی کلی واکنش تاثیر منفی بگذارند.این عوامل شامل املاح آهن،مواد آلی،مواد معلق،دی اکسید سولفور،کلر باقی مانده،کروم،سیاناید می باشد. به ظور مثال اگر نمونه مورد نظر حاوی املاح آهن باشد این مواد منجر به اکسایش یون ید و تبدیل آن به ید آزاد شده و از آنجا که در این روش میزان ید آزاد محلول برابر با اکسیژن محلول آن می باشد مقدار به دست آمده برای DO حقیقی نیست .بنابراین در صورتی که مقادیر بالایی از این مواد در نمونه وجود داشته باشد باید قبل از آزمایش از نمونه حذف شوند تا در نتیجه مشکلی به وجود نیاورند.

تشریح روش های اندازه گیری DO

1-.اندازه گیری اکسیژن محلول در آب به روش یدومتری:

در این روش اکسیژن محلول در آب با نمک منگنز موجود تولید اکسید منگنز مینماید.این جسم در اثر هیدروکلریک اسید تولید اکسیژن نموده که اکسیژن حاصل باعث آزادشدن ید از ( KI) شده و (I2) آزادشده را توسط هیپوسولفیت سدیم 0.01 Nدرمجاورت چسب نشاسته اندازه گیری می نمائیم.

مواد لازم:

1.محلول سود و یدورپتاسیم:

15گرم یدور پتاسیم و40 گرم سود خالص را در مقدارکمی آب حل کرده و سپس با آب مقطر به حجمml 10می رسانیم.

2. 50گرم کلرورمنگنز را در مقداری آب مقطر حل کرده حجم ان را بهml 100 می رسانیم .

3. اسید کلریدریک خالص

4. محلول هیپوسولفیت سدیمN 0.01

روش آزمایش اکسیژن محلول در آب:

ظرف مخصوص درب سمباده ای به حجم 250میلی لیتری را از آب مورد نظر پر مینمائیم.(بایستی آب بوسیله یک لوله پلاستیکی مدتی در ظرف جریان داشته باشد و در این مدت ظرف نمونه گیری بایستی کاملا عاری از حباب هوا باشد)درجه حرارت آب قبل از ورود به ظرف نمونه گیری بایستی از 22درجه سانتیگراد بیشتر نباشد.ابتدا 2میلی لیتر از مخلوط سود و یدورپتاسیم به آب مورد نظر اضافه میکنیم. سپس 1میلی لیترمحلول کلرورمنگنز می افزاییم و خوب بهم می زنیم بعد از چند دقیقه که رسوب هیدروکسید منگنز حاصل شد بوسیله یک پی پت 2.5 الی 5 میلی لیتریHCLغلیظ وارد ظرف نموده مخلوط را خوب بهم میزنیم و محلول حاصل را توسط هیپوسولفیتN 0.01 در مجاورت چسب نشاسته تا بیرنگ شدن محلول تیتر میکنیم. اکسیژن محلول موجود بر حسب مییلی گرم در لیتر بیان می شود.و با میزان کل میلی لیتر از محلول هیپوسولفیتN 01/. نرمال برابر است.در شکل های زیر مراحل مختلف آزمایش را مشاهده می کنید.

نویسنده : کلینیک تصفیه آب ایران(واحد آزمایشگاه آب و پساب)

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

آزمایشگاه آب و پساب


 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجا هستید

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

آزمایشگاه آب و پساب

 
   

مطالب مشابه

هدایت الکتریکی EC
اندازه گیری قلیائیت آب
سختی آب
ORP یا قابلیت اکسیداسیون و احیاء
TDS کل جامدات محلول (Total Dissolved Solids)
شوری آب(Salinity)
اسیدیته آب PH
سنجش میزان CO2 آب
آزمایش کدورت آب
آزمایش میکروبی آب
اصطلاحات آلودگی هوا
املاح موجود در آب
آزمون تعیین رنگ آب
خدمات آزمایشگاه آب و پساب

جستجو های مشابه

دستگاه تصفیه آب صنعتی جستجوی عبارت "دستگاه تصفیه آب صنعتی" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه ی هوازی فاضلاب جستجوی عبارت " تصفیه ی هوازی فاضلاب" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب صنعتی جستجوی عبارت " تصفیه آب صنعتی" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب و فاضلاب جستجوی عبارت " تصفیه آب و فاضلاب" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب جستجوی عبارت " تصفیه آب" در سایت با استفاده از گوگل
آب خالص جستجوی عبارت " آب خالص" در سایت با استفاده از گوگل
دستگاه اندازه گیری نمک محلول جستجوی عبارت "دستگاه اندازه گیری نمک محلول" در سایت با استفاده از گوگل

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

محصولات

پایش آنلاین آب و پساب

پرتابل آنالایزر

تصفیه آب خانگی

تصفیه آب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی

آزمایشگاه آب و پساب

اسمز معکوس RO

الکترودیونیزاسیون EDI

فیلتراسیون پیشرفته NF، UF

سیستم های رزینی تصفیه آب

فیلترهای FRP

ضدعفونی آب

ابزار دقیق و فلومتر

تجهیزات و اتصالات تصفیه آب

مواد شیمیایی تصفیه آب

مقالات تصفیه آب

دانلود کاتالوگ های کلینیک تصفیه آب

اخبار کلینیک تصفیه آب

سایتهای مرتبط با تصفیه آب

دسترسی های سایت

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه سایت

جستجوی پیشرفته

جستجوی پیشرفته در سایت

فیدخوان RSS

فیدخوان RSS

فیدخوان ATOM

فیدخوان ATOM

تابلو روزانه

توصیه ها و تبلیغات

تامین استیل تامین کننده انواع لوله و اتصالات استیل در ایران

سلامت خانواده شما ب دستگاه تصفیه آب خانگی کلینیک تصفیه آب ایران

دستگاه تصفیه خانگی

خدمات الکترونیک منظم - نرم افزار و وب سایت تعاونی های مسکن

خدمات مشاوره و ارتقاء سایت منظم - افزایش رتبه در جستجو های گوگل

 

 

کلینیک تصفیه صنعتی آب، فاضلاب و پساب  ایران - ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی در زمینه تصفیه آب و پساب صنعتی

طراحی وب سایت و بهینه سازی برای موتور های جستجو SEO توسط منظم wwww.monazam.ir